Efficiënt ruwvoer telen

maandag 19 december 2022

De Nederlandse boer krijgt steeds meer regels voorgeschoteld en daarmee staat ook de maïsteelt steeds meer onder druk. Zeker omdat maïs als een uitspoelingsgevoelig gewas bekend staat.

Boeren moeten nu serieus na gaan denken om vroegere rassen te telen óf dat ze kiezen voor onderzaai van gras. De laatste weken is er heel veel aandacht voor de onderzaai, omdat 2018 het laatste testjaar voor onderzaai van gras in maïs was. In 2019 dient het vanggewas op 1 oktober ingezaaid te zijn op zandgrond en löss.

Het behouden van de maïsteelt betekent dat er een gedegen plan gemaakt moet worden. Ook hierbij geldt: volledig inzetten op efficiëntie. Het efficiënt inzetten van mineralen gaat verder dan alleen de vraag ‘kies ik voor onderzaai?’. Dit begint namelijk al door in het voorjaar vanuit een goede basis te beginnen.

Dus voordat er definitieve keuzes gemaakt kunnen worden, zal er eerst een goed plan opgesteld moeten worden. Onderwerpen en vragen die hierbij aan bod komen, zijn o.a.:

  • Hoe ziet de ruwvoerpositie eruit?
  • Hoeveel gras / maïs in het bouwplan?
  • Perceel keuze
  • Perceel in kaart brengen: denk aan pH-waarde, onkruiddruk etc.
  • Welke grondbewerking is nodig? Denk hierbij aan de structuur van de bodem.
  • Hoe ga ik telen?Een voorbeeld: problemen met glad vingergras vragen om aparte onkruidbestrijding. De combinatie met onderzaai werkt in ieder geval zeker niet.
  • Juiste bemesting: hoeveel en welke stikstof variant zet ik in? Hoe voorkom ik verlies van kostbare mineralen? Hoe verhoog ik fosfaatefficiëntie? Hoe teel ik een weerbaarder gewas?

Dit zijn veel vragen, waarop nog veel meer antwoorden mogelijk zijn. Hierbij is het vooral belangrijk om geen overhaaste beslissingen te nemen. Ons advies is om de tijd te nemen en een gedegen plan te maken. Heb je hier hulp bij nodig? Dan staan wij met Agrotechnics graag voor je klaar.