Social Media gebruik binnen organisaties

Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk. Daardoor kan het bijdragen aan een beter imago bij klanten, leden, leveranciers en vakcollega’s etc. Het delen van informatie en kennis met groepen waarmee op traditionele wijze nauwelijks communicatie mogelijk was kan leiden tot een beter beeld van de organisatieomgeving. Daardoor is het mogelijk de klantenservice en klantenrelatie te verbeteren.

Social Media Protocol

Net als bij de opkomst van e-mail en internet in organisaties ontstaan nieuwe vragen bij het gebruik van social media in die organisaties. Privé-gerelateerde zaken en werkgerelateerde zijn niet zo gemakkelijk te scheiden en dat hoeft ook niet. Uitgangspunt is dat social media een waardevolle bijdrage aan de organisatie leveren, zoals e-mail en internet dat ook hebben gedaan en nog steeds doen. Bij nieuwe ontwikkelingen zie je vaker dat een aantal werkgevers en werknemers vooral de bedreigingen zien, anderen vooral de kansen. Om verschillende denkbeelden over het gebruik van social media in organisaties niet te laten leiden tot misverstanden is dit protocol ontwikkeld.

Voorbeelden misstanden social media op het werk: 

  • Op de werkvloer ontstaat discussie over de tijd die iemand op het werk besteedt aan sociaal netwerken. Informatie opzoeken op internet en contacten onderhouden via e-mail zijn wel gangbaar.
  • Een leidinggevende vindt dat een medewerker zich te veel profileert via social media en spreekt hem daar op aan.
  • Een medewerker twittert uit een vertrouwelijke bijeenkomst of heeft kritiek op de eigen organisatie.
  • Iemand wil op zijn privéblog over werkgerelateerde zaken schrijven en weet niet goed of dat mag.
  • Een werknemer geeft via Twitter en blog kritiek op een leverancier, terwijl zijn organisatie in onderhandeling is over een schadevergoeding.