Opinie: tijd om de handen ineen te slaan

maandag 19 december 2022

De agrarische sector in Nederland staat onder druk en ligt regelmatig onder een vergrootglas. Het milieu, voedselveiligheid en de kringloopgedachte krijgen de overhand. Thema’s zoals mestfraude en kalverfraude worden in de media breed uitgemeten. Daarbij is sprake van toenemende regelgeving vanuit de overheid. Verdeeldheid en frustratie binnen de sector zien we steeds meer bij de agrariërs. Vooral ook op social media zien we dit terugkomen. De sector lijkt in een negatieve spiraal te zijn beland.

Dit is erg jammer, want juist ónze agrarische sector is wereldwijd de meest innovatieve en duurzame. De kennis en expertise die we gezamenlijk in huis hebben, wordt wereldwijd gevraagd en belandt tot ver buiten onze eigen landsgrenzen. Daar mogen we samen trots op zijn!

Het is de hoogste tijd om de handen ineen te slaan en te gaan samenwerken. Dit samen werken (boer, loonwerker, leverancier en afnemer) houdt in dat ook de bedrijven in de periferie zich hier bij aan gaan sluiten. Dan pas kan er een functionerende kringloop ontstaan. Dit is ook iets waar de overheid naar streeft en waar we samen naar toe moeten werken. Inmiddels ontstaan er in de praktijk al dergelijke initiatieven.

Nederland is natuurlijk een klein land, waarbij de ruimte om te ondernemen in de agrarische sector steeds kleiner wordt. We staan voor diverse uitdagingen, maar de eerste tekenen van harmonisering binnen Europa worden langzaam zichtbaar. De kunst is komende jaren te overleven en dat wordt een gezamenlijke taak. Waar de overheid, en ook natuur- en milieuorganisaties ons vaak tegen lijken te werken, daar gunnen ze ons vaak nog wel die boterham: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/09/11/greenpeace-vraagt-schouten-om-eerlijke-prijs-voor-boer.

De opbrengstprijzen zullen niet in één keer optrekken en daardoor moeten we streven naar maximale efficiëntie op alle fronten. Hierbij hoort ook een goed verhaal richting de consument. Door de groeiende wereldbevolking en toenemende wensen van de consument (die vooral ook online gedeeld worden) komt er steeds meer druk op de boeren te liggen. En hier kunnen we samen iets aan doen.
Voor de huidige consument is duurzaamheid en transparantie steeds belangrijker: productie op een verantwoorde manier. Het gaat niet langer puur en alleen om het stukje vlees en de liter melk, maar ook het gevoel en de beleving van de consument moet hierbij kloppen. De tijd zal uitwijzen of consumenten ook bereid zijn hier meer voor te willen betalen.