Grasonderzaai in mais: teel je gras of teel je mais?

maandag 19 december 2022

Inmiddels is de meeste mais gezaaid. Na een vroeg voorjaar staat de eerste mais nu boven. De lagere temperaturen remmen de groei en de onkruidbestrijding zich nu aan. Door de nieuwe wetgeving zal er ook in een groot deel van de mais met gras ondergezaaid worden. Dit maakt het een stuk minder makkelijk om de mais onkruidvrij te krijgen en te houden. Mais kan namelijk slecht tegen concurrentie. Onkruiddruk gaat ten koste van opbrengst en kwaliteit.

In 2018 zijn er veel onkruidbestrijdingsproeven opgezet in mais met gras onderzaai. Ook in de vele winterlezingen is hier volop aandacht aan besteed. Tot nu toe werd gras gezien als onkruid en werd dit ook als zodanig bestreden. Met een Nicosulfuron was dit ook niet moeilijk. Moeilijker wordt het nu gras dus in concurrentie komt te staan met de maisplant. Om het gras te sparen, zullen de herbicides veel gerichter ingezet moeten worden. Het gevaar van een minder geslaagde onkruidbestrijding ligt dan op de loer.

Ook bij het inzetten van bladmeststoffen wordt het oppassen. Blijf je vooral op de maisplant richten, want vooral bij koud en nat weer kan de groei van de mais al snel stilvallen. Het gras daarentegen groeit bij dezelfde omstandigheden makkelijker door. Hoewel het nú lokaal erg droog is, kunnen velen zich het natte voorjaar van 2016 vast nog wel herinneren..

Een goede perceelsopvolging (in samenwerking met de loonwerker) is nu nog belangrijker. Het is belangrijk om te weten op welke percelen wordt ondergezaaid en op welke niet. Stem dit samen duidelijk af; dit voorkomt vervolgens fouten in het veld.

Tot slot: er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Op dit moment verschillen de adviezen in het veld voor de onkruidbestrijding nogal van elkaar. Laat prijs niet de doorslag geven, maar verzeker jezelf van een deugdelijk technisch advies. Vraag gerust om extra onderbouwing van het advies. Een goed technisch advies mag gerust commercieel zijn ingestoken. Een commercieel ingestoken advies hoeft daarentegen (prijs)technisch niet het beste te zijn….

Heb je nog vragen? Stel ze gerust!