default-header
HomeArtikelenVan ras naar ruwvoer

Van ras naar ruwvoer

Van ras naar ruwvoer
vrijdag 1 februari 2019

1 februari, bij ons was het wit vanochtend. Hoewel Nederland meteen op zijn kop staat, al voor er een vlokje sneeuw valt, is het water wat na het smelten achterblijft hard nodig. Waterschappen roepen nog steeds op tot het bufferen van water, want de grondwaterstanden liggen in sommige gevallen nog steeds een meter lager dan normaal.

Krijgen we een nat voorjaar? Dan wordt de voorraad aangevuld. Bij een normaal voorjaar kunnen gewassen, zeker op de hogere zandgronden, wellicht de aansluiting met het grondwater gaan missen. Met 2018 in het achterhoofd dus alle reden om kritisch naar de teelt te kijken.

In  de maïsteelt staan we voor een uitdaging. Doordat we afhankelijk zijn van het weer moeten we altijd roeien met de riemen die we hebben. In een vroeg voorjaar kunnen we snel het land op. Is het te nat dan is geduldig wachten de beste keuze. De opgelegde verplichting vanuit onze overheid om op zandgronden uiterlijk op 1 oktober het vanggewas in te zaaien, getuigt dan ook niet van enig boerenverstand.  Sommige maïszaad kwekers trekken hier hun voordeel uit en verkopen volop. Immers brengen de vroegste rassen nagenoeg net zoveel op als de late rassen. Een verhaal wat theoretisch te onderbouwen is. Maar het weer zal uiteindelijk mede gaan bepalen of dit er in de praktijk daadwerkelijk ook zo uit komt.

Betrek de juiste mensen voor een goed resultaat

Voor de maisteelt is het dan ook zaak een gedegen plan te maken. Alle koppen met kennis bij elkaar steken is dan het beste wat je kunt doen.

Als boer heb je veel kennis en ervaring, maar zeker de loonwerkers dragen hier ook volop aan bij. Zij kennen de boer, hebben de techniek in huis, kennen de teelt en het allerbelangrijkste: de loonwerker kent de percelen vaak als geen ander.

Bij thema’s als ‘rassenkeuze’ en de keuze voor ‘wel of geen onderzaai’ is het zaak samen tijdig een plan te maken. De loonwerker moet nu al een beeld gaan krijgen van wat al zijn maïstelers gaan doen, zodat er straks niemand teleurgesteld hoeft te worden als het op oogsten aan komt. Communicatie is in dat geval het allerbelangrijkste. Samen kom je immers het verst.

Een geslaagde teelt is een samenspel van bodem, techniek en bemesting, maar vooral ook de juiste mensen bij elkaar brengen die samen werken. Een goede rassenkeuze is slechts één onderdeel van de gehele teelt. Het doorlopen van een stappenplan kan veel ergernis voorkomen. Vanuit Agrotechnics wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een concreet stappenplan. Interesse in dit plan? Het is op aanvraag beschikbaar, dus geef een van onze mensen even een seintje.

Want op het weer heeft uiteindelijk niemand invloed!

Terug naar overzicht